Մեր մասին

2008 թ-ից    ԱՆՍԱՀՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Մեր մասնագետների թիմն իրականացնում է իրավունքների և մտավոր սեփականության օբյեկտների, ներառյալ անհատականացման միջոցների և հեղինակային իրավունքի օբյեկտների պաշտպանության և իրավական պահպանության ծառայություններ.
Ապրանքային նշանների / սպասարկման նշանների, գյուտերի (օգտակար մոդելների), արդյունաբերական դիզայնների (նմուշների), աշխարհագրական նշումների (ծագման տեղանունների) և մտավոր սեփականության այլ օբյեկտների, համակարգչային ծրագրերի, տվյալների շտեմարանների, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքի այլ օբյեկտների նկատմամբ հայտերի և դիմումների պատրաստում, ձևակերպում, գործավարության վարում, իրավունքների ձեռքբերում։
Scroll to Top